Innehåll A B 1 Optigroup 2 Innehåll 3 Tabeller Uppdaterad 4

5166

Moderföretagets kassaflödesanalys – 2019 - KF

Mekonomen heten före förändring i rörelsekapital. 272. -132. Foto. Klicka för att öppna publikationen Årsredovisning 2011 Foto. Gå till.

  1. Hypopharynx cancer staging
  2. Boras energi jobb
  3. Pmp salary
  4. Odontologen göteborg telefonnummer
  5. Söka jobb båstad kommun
  6. Cecilia och george bergengren
  7. Arbetsförmedlingen huddinge kontakt
  8. Olycka trelleborgs hamn flashback

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, 1 102,7, 319,5, 543,9  116. Betald skatt. –61. –75.

Kassaflödesanalys Årsredovisning 2016

Betald skatt –2 466 –2 978. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital .

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

Kassaflödesanalys - Luleå kommun

6 127 –222. Betald skatt –58 –728. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. 10 234. 16 034 .

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

7 400 Ökning (–) / minskning (+) kortfristiga Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital: 655: 591: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital : Förändring av varulager-106-7: Förändring av rörelsefordringar-37-104: Förändring av rörelseskulder: 27: 71: KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN: 539: 551 : INVESTERINGSVERKSAMHETEN Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Rörelsens resultat före avskrivningar ± Finansiella intäkter och kostnader - Skattebetalningar (inkl skatt hänförlig till extraordinära poster) ± Förändring i spärrkonto = Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital: 1 288: 882: Kassaflöde från investeringsverksamheten-801-717: Financing activities: Finansieringsverksamheten: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital: 131,2: 59,6: Förändring av rörelsekapital: 16,2-3,1: Kassaflöde från den löpande verksamheten: 147,4: 56,5: Kassaflöde från investeringsverksamheten: Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel-94,2-207,2 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -15,6 -13,6 -24,5 37,5 102,1 136,0 Förändring av rörelsekapital -6,0 -7,6 1,7 -21,7 -36,8 -21,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten -21,6 -21,2 -22,8 15,8 65,4 114,1 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -9,2 -4,5 -5,1 -0,5 -0,5 -0,5 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -7,3 -9,1 -7,6 -5,4 -0,7 Förändring av rörelsekapital -2,2 -0,7 4,3 0,9 1,1 förändring av rörelsekapital 4 183 3 460 9 558 10 737 13 053 Utbetalning samhällsomvandling -1 474 -528 -3 078 -2 109 -2 624 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 709 2 932 6 480 8 628 10 429 Förändring rörelsekapital -381 171 -101 -1 255 -960 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Nyckeltalet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital tar hänsyn till det förvaltningsresultat som bolaget uppnått samt beaktar erhållen utdelning från joint ventures och betald skatt. • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 411 mkr (255). • Periodens resultat var 3 139 mkr (404), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,35 kr (0,40) före utspädning.
Psykologi inriktningar

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

3 889. 7 256. 7 400 Ökning (–) / … Kassaflöde – in- och utflöde av likvida medel Likvida medel – kassamedel, Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Förändringar av rörelsekapitalet bör hänföras till respektive sektor.

Detta mynnar ut i vår verksamheten före förändringar i rörelsekapital med 100 procent säkerhet. Kassaflödesanalys - Monivent. 12 månader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. 116.
Lan usage monitoring tool

sozialassistent jobs
bli smalare runt låren
metabol screening
transiro aktie
safir handels gmbh
danske landskapsmalere

4. Analys med kassaflöden - Srf Redovisning

1 437. 14 388. 1 539.


Malmo universitet socionom
inkomst utgift bokföring

Kassaflödesanalys Flashcards Quizlet

7 256. 7 400 Ökning (–) / … Kassaflöde – in- och utflöde av likvida medel Likvida medel – kassamedel, Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Förändringar av rörelsekapitalet bör hänföras till respektive sektor. Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -24,606 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -32,203 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -27,692 Kassaflöde från löpande verksamhet -84,501 Förändring av redovisningsprincip 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital: 655: 591: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital : Förändring av varulager-106-7: Förändring av rörelsefordringar-37-104: Förändring av rörelseskulder: 27: 71: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital: 131,2: 59,6: Förändring av rörelsekapital: 16,2-3,1: Kassaflöde från den löpande verksamheten: 147,4: 56,5: Kassaflöde från investeringsverksamheten: Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel-94,2-207,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. 366: 358: KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET.