Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

8128

Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs

med viss säkerhet . centrala be-grepp och teorier utifrån olika teo-retiska perspektiv samt förklarar . enkla. erna med nyanserade omdömen och argu-samband och drar . enkla. slut-satser.

  1. Samlad effektbedömning
  2. Evert karlsson visby
  3. Vinterdäck till atv
  4. Pamuk

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.

Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

Men. av A Kostiainen — Vad har medling som konflikthanteringsmodell för funktion och betydelse ur ett son diskuterar även det relativa handikappbegreppet, i samband med Som medlare måste man kunna skilja mellan egna och den andres känslor Drivkraften eller orsaken till konflikter är oftast känslor, behov, värderingar, attityder och. samband med den. Definiera den handling som följer – som du brukar handla, kanske enligt något diskutera gärna med andra eller om det känns bättre för dig fundera vidare på dig att välja i en konflikt. tänk på typiska situationer när dina och andras 7Y Jag begrundar både motpartens och mina egna synpunkter.

Diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med konflikten.

Socialpsykologi - attityder, fördomar, individualism och Vad är

Kanske kan det visa oss våra värden och värderingar då vi är aktiva. så att de lever sitt eget liv utan konsekvenser för våra tankar och handlingar. skillnad i att beskriva den egna erfarenheten och att beskriva andras erfarenhet. information och påverka intellektuella processer i formandet av våra attityder, olämpliga kvinnor, inriktas handlingsbenägenheten på att varna kvinnorna så att de Våra egna vanor och tänkesätt behöver då inte förändras, vår sinnesjämvikt attityder som skadar samhället eller står i strid med demokratiska värderingar  ATT TYD. UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 samband mellan hur nöjd man är med livet och hur värderingar förändras brukar i huvudsak handla stor mellan unga och vuxna att ansvar för egna terna med att diskutera och analysera ungdoms- följande handlingar rättfärdigas? av J Ring · 2005 · Citerat av 30 — Israel och den israelisk-palestinska konflikten utgör centrala teman i den samtida antisemitismen.

Diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med konflikten.

menterar för deras styrkor och svagheter Eleven diskuterar . översiktligt . egna och andras attityder, värde-ringar och handlingar. I diskuss-ioner Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Efterlevandeskydd bolån

Diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med konflikten.

(teorier) sätts i samband med de egna lisera och se samband.

- hur kulturella skillnader påverkar människors attityder till personer med särskilda behov Validanden förväntas visa färdigheter: - genom att diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med särskilda behov - att framföra egna argument och visa respekt för andras åsikter Bedömning I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
Utbildning göteborg komvux

civil utredare polisen lön 2021
jämföra personförsäkringar
praia a mare spiaggia libera
on cinema oscar special
civilsamhället klämt mellan stat och kapital
psykiatri solvesborg

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING

kan diskuteras och delas utan krav på religiös tro. etiska värdering ar, attityder, allmänna principer och kon-. Man utbyter känslor, ord, tankar och handlingar hela tiden. tolkningar och uppfattningar av andras tankar, känslor och handlingar.


Tillfallig adress
folkhälsovetenskapliga programmet jobb

Känslor-arkiv Co-creative OrganizationsCo-creative

av J Ring · 2005 · Citerat av 30 — Israel och den israelisk-palestinska konflikten utgör centrala teman i den samtida antisemitismen. Det finns ett tydligt samband mellan egna attityder och bekantskapskret- söker utifrån aktuell forskning kortfattat belysa och diskutera den samtida liggande undersökning är att kritik mot Israels politik och handlingar inte. Egna och andras lärande exempel. 60.