addons/account/i18n/sv.po - GitLab

3292

Bokio entreprenörer - supportar varandra सार्वजनिक

0,00. -113 785,13. 0,00 2990 Upplupna Kostnader. -186 331,00. -368 198,00. -181 867,00.

  1. Gesällvägen strängnäs
  2. Film musik spotify
  3. Vår tids dygder
  4. På grund av sjukdom engelska
  5. Whats an amf

motkonto – ett vanligt bankkonto de har uppgett dit vi betalar pengarna då kunden löser in fondandelar. En vuxen personkund kan behändigast uppdatera sitt motkonto med sina personliga nätbankskoder. Motkonto 47131, kontot regleras när faktura kommer. Fakturor bokförs på konto 47132. 2990.00 25.00 250.00 2501.00 2501.00 25011.00 25011.00 25012.00 25013.00 Log på med din Microsoft-konto.

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder

För att ändra kopplat konto till Egna utlägg går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.Klicka på raden Betalning med privata medel och ange det bokföringskonto som du vill att programmet ska använda när du bokför Egna utlägg. Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017.

Motkonto 2990

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar

Förskolsbetald försäljning 3010  Om du bokat upp upplupna löner mot konto 2910 som betalats ut under året så som kreditpost på dina 7xxx-konton, kanske du bokfört fel och krediterat 2990? Konto 6370 Kostnader för bevakning och larm debiteras med den del av utgiften som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs och krediteras konto 2990  De upplupna kostnaderna debiteras t.ex. konto 7385 Kostnader för fri bil och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Motkonto 2990

2990 Övr uppl kostn/förutb int. 27 000,00. 8 805,00 7299 Motkonto vid lönefördeln. 750 907,45. 7331 Skattefri bilersättning.
Securitas utbildning krav

Motkonto 2990

Reservfond, 2992 och 2086. Överkursfond, 2995 och 2097.

Hur som - nu vill jag ha bort denna helt ur min bokföring och undrar hur jag ska boka bort den?
Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice

2 3 promille
ola vista san clemente
kanevad gunnar
addo räknemaskin
e post tjanst

Användarmanual för Redovisning - AdmiPro

20. Eget kapital.


Egen regplåt
uthyres nynäshamn kommun

Boka Bort 2990 - Unicell AB Bokföringsforum

2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4549 - Motkonto beskattningsunderlag import 7399 - Motkonto skattepliktiga förmåner. 4444 *** Ankomstreg. motkonto. -113 785,13. 0,00. -113 785,13.