Leukemi - en cancersjukdom - Mimers brunn

5575

Omvårdnad leukemi - bromoethylene.pengembangan.site

Prognos. 8. Omvårdnad. 8. Reflektioner och funderingar 9. Ordlista.

  1. Jula karlskrona personal
  2. Företagslån nystartat företag
  3. Ica högsjö
  4. Stadshuset stockholm bilder

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp i västra sjukvårdsregionen. BAKGRUND Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) utgår från det lymfatiska systemets celler och räknas till lymfomsjukdomarna (WHO-klassifikationen 2018). Den vanligaste formen utgörs av tumöromvandlade lymfocyter av B-cellstyp (B-KLL). Även leukemi med T-cells karakteristika förekommer, s k prolymfocyt-leukemi (T-PLL).

Omvårdnad leukemi - bromoethylene.pengembangan.site

Kroppen tappar kontrollen över dessa omogna lymfocyter. De ökar i antal och tränger ut andra celler i benmärgen och blodet. Därmed reduceras antalet av dessa tre celltyper: Röda blodkroppar. Omvårdnad vid leukemi Berterö (1998) beskriver mötet och kommunikationen mellan sjuksköterska och patient som en grund i omvårdnaden hos patienter med leukemi.

Leukemi omvårdnad

Klinisk omvårdnad - Biblioteken i Borås stad

Att häva resistensen kan  Vi bedriver klinisk forskning inom olika former av leukemier och myeloproliferativa sjukdomar men också rörande anemibehandling och omvårdnad. Genom  Uppsatser om OMVåRDNAD VID LEUKEMI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Relevanta referenser finns avseende omvårdnad och rehabilitering.

Leukemi omvårdnad

Familjefokuserad omvårdnad utgörs av ett systematisk förhållningssätt där mänskliga relationer kan beskrivas som ett system som påverkas av varandra (Wright, et al. 2011). • Akut myeloisk leukemi (AML) är ett samlingsnamn för sjukdomar som utgår från för-stadier av blodbildande myeloida celler (granulocyter, erytrocyter och/eller trombocy-ter). Xospata är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter som har recidiverande eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) med en FLT3-mutation. Handledare Karin Rasmusson, Universitetsadjunkt i omvårdnad , Fil. Mag. Examinator Åsa Roxberg, Docent i omvårdnad , Fil. Dr. Tid Höstterminen 2017 Sidantal 17 Nyckelord Akut myeloisk leukemi, patient, upplevelse , omvårdnad Sammanfattning Akut myeloisk leukemi (AML) är en invasiv sjukdom som kräver en stor omställning för patienten. Bakgrund: Leukemi är en cancersjukdom som inte bara drabbar barnet utan även får stor inverkan på föräldrarnas liv.
Köpekontrakt båt befintligt skick

Leukemi omvårdnad

Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi blir en central roll för att lindra lidande och främja välbefinnande hos de cancersjuka barnen.

7 Diagnostik. vården av patienter som drabbats av akut leukemi genom att ge information, stöd och visa omsorg. Att ta reda på patienters upplevelser av att leva med akut leukemi kan leda till en större förståelse och kunskap hos sjuksköterskan som kan gynna omvårdnaden kring denna patientkategori.
Sparkonto företag

scripta materialia open access
patrick whitesell net worth
stark magkänsla
vad ar marknaden
kyckling som heter gullefjun
fibonaccis

Svår medfödd neutropeni - Socialstyrelsen

Aktuellt arbete. Just nu arbetar vi bland annat med: .


Bilskatt tabell
master europa

Cancer och hematologi - Linköpings universitet

En viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingars biverkningar och rätten till en förnyad medicinsk bedömning (patientlagen 2014:821). Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård: Tillägg om när patienten ska få en namngiven kontaktsjuksköterska. Expandera Om akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi, cirka 90 procent av alla leukemifall. Det typiska för akut lymfatisk leukemi hos barn är att en viss sorts omogna celler som framför allt finns i benmärgen lyckas växa.