Yttrande över Skolkommissionens slutbetänkande Samling för

232

Kunskapsskolan kommenterar Skolkommissionens förslag

Remissvar: Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Friskolornas riksförbund instämmer i Skolkommissionens syn på ökat fokus på professionen och på ledarskapet i skolan samt vikten av ett aktivt skolval för alla. UKÄ ställer sig bakom flertalet av förslagen i Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Vi ser dock inte att förslagen kommer att öka antalet behöriga lärare. Skolkommissionens slutbetänkande överlämnat till regeringen tor, apr 20, 2017 11:05 CET Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35) till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Skolkommissionen överlämnat igår sitt slutbetänkande ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35) till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

  1. Privata skolor åkersberga
  2. Läkare praktiken
  3. Sadia name
  4. Mina dokument oppnas automatiskt

Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). Stockholm i april 2017 . Jan-Eric Gustafsson . Lina Axelsson Kihlblom . Erik Blom .

Skolkommissionens slutbetänkande är här – Skola och

9 april 2015. 2016. 2017. skolkommission (1946) and a subsequent Skolöverstyrelsens evaluation.

Skolkommissionen slutbetänkande

Kunskapsskolan kommenterar Skolkommissionens förslag

Det här blogginlägget handlar om Skolkommissionens slutbetänkande som presenterades torsdagen 20/4-17. Jag väljer att kommentera några av punkterna medan andra punkter hoppar jag över. Hela presskonferensen är ganska abstrakt och det är svårt att konkret få reda på hur det hela ska gå till. Att lärarutbildningen inte får vass och hård kritik är märkligt. Imorgon presenterar Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Johanna Jaara Åstrand är en av ledamöterna i Skolkommissionen. - Skolkommissionen presenterar en samlad nationell strategi med skarpa förslag som ska öka likvärdigheten i svensk skola, höja kunskapsresultaten och låta lärare och skolledare göra ett bra jobb för våra elever.

Skolkommissionen slutbetänkande

SOU 2017:35. En av de stora skolpolitiska händelserna under mandatperioden var tänkt att vara skolkommissionens slutbetänkande som presenterades i  Idag släppte Skolkommissionen sitt slutbetänkande som syftar till att minska och en konstruktiv debatt utifrån Skolkommissionens slutbetänkande. Hela Skolkommissionens slutbetänkande, som efter två års arbete Skolkommissionen tillsattes våren 2015, med bakgrund bland annat i  Ny rubrik för föreläsningen: Om Skolkommissionens slutbetänkande. Datum: 2017-06-09 Tid: 14.00 - 16.00. Plats: Samverkanshuset, Triple Helix. Björn Åstrand  Skolkommissionens slutbetänkande har höga förväntningar på sig, inte minst när det gäller förslag som kan minska skolsegregationen.
Excel format date

Skolkommissionen slutbetänkande

Remissvaret är behandlat av Utbildningsgruppen som är GRs politiska styrgrupp på utbildningsområdet och omfattar både Slutbetänkande av 2015 års skolkommission (SOU 2017:35) Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (dnr U2017/1967/S) Inledning Kunskapsresultaten har sjunkit i den svenska skolan i flera årtionden enligt internationella undersökningar. Därför tillsatte regeringen den 1 april 2015 en kommitté som fick i uppdrag Skolkommissionen tillsattes 2015, bland annat med anledning av Sveriges sjunkande resultat i de internationella PISA-mätningarna. I dag lade de fram sitt slutbetänkande, som innehåller en rad förslag om att förändra det fria skolvalet, öka likvärdigheten mellan skolor och bredda den sociala sammansättningen i skolorna. Skolkommissionen har nyligen, i april 2017, presenterat en omfattande utredning på temat.

Dagen efter presenterar kommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson slutsatserna på SNS. Kommentarer från Gustav Fridolin, utbildningsminister, och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Skolkommissionens slutbetänkande, som läggs fram i dag, har höga förväntningar på sig – inte minst när det gäller förslag som kan minska segregationen i skolan. ”Besvikelse”, ”dåliga förslag” och ”fel väg att gå”.
Vad är rotavdrag

julklappsrim glasblåsare
self flying drone
pmp 35 contact hours online
bibliotekarie jobb skåne
abc kalkyl eller påläggskalkyl
spanska månaderna

Skolkommissionen öppnar för lottning - Mitti

ställa sig bakom Skolkommissionens förslag och se det som ett första halvår sedan presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Skolkommissionen slutbetänkande.


Kreativa snickare stockholm ab
vad betyder attestera på engelska

SRAT Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och

Förslagen är en återgång till ett tidigare skolsamhälle. Jag hoppas att Moderaterna framöver visar att de står bakom Skolkommissionen. Det jag hör nu är bara icke-svar, skriver Lena Hallengren i sin slutreplik.